Hang Time

Snoopy

1.970 Beiträge liegen in der MoT vor diesem… also FAST 2.000. Dennoch erlaube ich mir schon jetzt eine Auszeit von ein paar Tagen (oder – maybe – Wochen). Hang time is reflection and selfreflection time.

Bitte bleiben Sie dem Counterjihad und mir gewogen… eine bunte Welt ist doch viel fröhlicher als der schwarz-weiße Jihad-Kosmos!

Auf bald, liebe Leserinnen und Leser, und vor allem: liebe Kommentatorinnen und Kommentatoren!

Ich grüße Sie herzlich, Ihr

T+I+M+E

_____

Time am 4. April 2014

_____

PS, Soundtrack „Hang Time“ von Blackfoot unter
http://www.youtube.com/watch?v=–kQb6shNPE

Hier der Text:

Hang Time

South of the border, down Mississippi way
Born on the delta, where the blues men play
Out on the road, just doin‘ my time
When I come home, I wanna be with my kind

Mamma calls me baby, daddy says son
That ain‘t no name for a man on the run
Stick to your guns, and you surely win
Open up your mouth, and let the moonshine in

Hang time, down in the neighborhood
Well it‘s hang time, I‘m hangin‘ with my family and friends

Well grab my little honey for a little doe-se-doe
Cut myself a slice O‘rug, on the dance floor
Come on everybody, lets have a good time
Pack up all your troubles, and leave ‚em behind

Winter, spring, summer, on into the fall,
Any type of weather, it don‘t matter at all
Down on the street corners, you will find
Where everybody‘s hangin‘, hangin‘

Now it might be sentimental, but I don‘t care
I know it‘s something that we all share
Mamma‘s good cookin‘ makes you feel at home,
You give the dog a bone

Now out in the driveway, I hear the engines roar
My road dog buddy‘s, say it‘s time for some more
When it‘s all over, and my work is through
Pack it up honey, I‘m comin‘ home to you

Cause it‘s hanging time, down in my neighborhood
Lord it‘s hang time, I‘m hangin‘ with my family and friends
Lord it‘s hang time, down in my neighborhood
Yes it‘s hanging time
I‘m hangin‘ with my family and friends
Oh yeah, I am hanging
Well I‘m hanging
I am hanging, hangin‘ with my family and friends

Schlagwörter: , ,

8 Antworten to “Hang Time”

 1. W. Caldonazzi Says:

  Ich grüße dich auch herzlich und wünsche dir eine erholsame Auszeit.

  Walter

 2. sohnes Says:

  Hast dir verdient

 3. scorp Says:

  erhol Dich gut MOT, aber net solang, Deiner bissiger Intellekt fehlt uns dann 🙂

  bisdenne

  scorp

 4. marc Says:

  Zahlen aus Dänemark:41% aller männlichen Somalis im Alter von 15-79 sind Verbrecher!

  26. Mar 2014
  Choktal fra Danmarks Statistik: En femtedel af al vold i Danmark begås af indvandrere og efterkommere

  Tophistorier

  Antallet af indvandrere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande, der er dømt for kriminalitet, er steget eksplosivt: Der er tale om en stigning på 40,4 procent i perioden 2007 – 2012. Det drejer sig især om mennesker fra Somalia, Irak og Libanon.

  I samme periode steg kriminaliteten blandt etniske danskere tilsvarende med 16,4 procent, fremgår det af tal fra Danmarks Statistik.

  Ifølge Danmarks Statistik blev således i alt 12.632 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i alderen 15 – 79 år kendt skyldige i kriminalitet i 2007 og udgjorde dermed i alt 12 procent af samtlige dømte.

  I 2012 nåede antallet af dømte fra denne befolkningsgruppe op på 17.692, og indvandre og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgjorde således i 2012 i alt 14 procent af samtlige kriminalitetsdømte i Danmark på trods af, at de kun udgør syv procent af befolkningen.

  Står bag over en femtedel af al vold

  I 2012 blev i alt 5.971 mænd dømt for vold, og blandt dem var de 1.386 indvandrere og efterkommere, hvilket svarer til en andel på 23,2 procent.

  Nogenlunde samme forhold gør sig gældende blandt voldsdømte kvinder, hvor antallet i 2012 nåede op på 822, og heraf var de 142 indvandrere og efterkommere, hvilket svar til 17,3 procent af samtlige voldsdømte kvinder i 2012.

  Danmarks Statistik har på det område ikke adskilt de to indvandrergrupper, så tallene dækker samtlige indvandrere, både vestlige og ikke-vestlige, der tilsammen udgjorde 10,7 procent af befolkningen per 1. januar 2013.

  Til gengæld oplyser Danmarks Statistik, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere står bag 80 procent af al den indvandrekriminalitet, der i 2012 blev begået i Danmark.

  Det svarer nogenlunde til, at indvandrere fra ikke-vestlige lande plus efterkommere stod bag mellem 18 og 19 procent af al voldsudøvelse i Danmark i 2012, hvor de som nævnt udgjorde syv procent af befolkningen.

  Somalierne er de mest kriminelle

  Medens somalierne er den gruppe, der modtager de højeste sociale ydelser i Danmark, små 120.000 kroner per person årligt, er det også somalierne, der er de mest kriminelle.

  Af samtlige dømte mænd med oprindelse i Somalia havde således 41 procent overtrådt straffeloven. Det svarer til 403 ud af i alt 973 dømte. Heraf var der 98 voldsdomme.

  Samtidig ligger de somaliske mænd helt nede i bunden, hvad angår beskæftigelse. Således var i alt 69 procent af samtlige somaliske mænd i alderen 16 – 64 år i 2012 uden beskæftigelse.

  Her kommer i kriminel rangfølge de næste seks nationaliteter

  Medens somaliske mænd markant skiller sig ud som den gruppe, der ud af samtlige dømte lovovertrædelser udgør den største andel, der har overtrådt straffeloven og samtidig har den laveste beskæftigelsesgrad, kommer her et mere jævnt felt fra nummer to til nummer syv på den kriminelle rangliste.

  Dommene vedrører mænd i alderen 15 – 79 år.

  Libanon. Ifølge Danmarks Statistik i langt overvejende grad statsløse palæstinensere. Af samtlige 2.021 dømte mænd i 2012 blev her 34 procent eller i alt 692 dømt efter straffeloven. Heraf 180 med voldsdomme. I 2012 var 59 procent i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

  Marokko. Af samtlige 572 dømte mænd i 2012 blev 31 procent eller i alt 177 dømt efter straffeloven. Heraf 45 med voldsdomme. I 2012 var 43 procent af marokkanske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

  Jugoslavien. Her defineret som Jugoslavien før opsplitningen. Af samtlige 1.045 dømte mænd i 2012 blev 27 procent eller i alt 280 dømt efter straffeloven. Heraf 60 med voldsdomme. I 2012 var i alt 48 procent af jugoslaviske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

  Irak. Af samtlige 1.608 dømte mænd i 2012 blev 26 procent eller i alt 422 dømt efter straffeloven. Heraf 136 med voldsdomme. I 2012 var i alt 60 procent af iranske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

  Iran. Af samtlige 886 dømte mænd i 2012 blev 26 procent eller i alt 229 dømt efter straffeloven. Heraf 69 med voldsdomme. I 2012 var i alt 51 procent af iranske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

  Afghanistan. Af samtlige 623 dømte mænd i 2012 blev 26 procent eller i alt 165 dømt efter straffeloven. Heraf 59 med voldsdomme. I 2012 var i alt 54 procent af afghanske mænd i alderen 16 – 64 år uden beskæftigelse.

  Tyrkerne har flest voldsdomme

  Medens 17 procent eller i alt 663 af de i alt 3.940 tyrkiske mænd, der i 2012 blev dømt, fik en dom efter straffeloven, og derfor er langt nede på den kriminelle rangstige, topper tyrkerne til gengæld, når det gælder voldsdomme.

  Således blev i alt 222 tyrkere i 2012 dømt for vold efterfulgt af overvejende statsløse palæstinensere fra Libanon med som nævnt 180 voldsdomme og irakere med 136 voldsdomme.

  Selvom somalierne med 98 voldsdomme kommer ned på en fjerdeplads, er de alligevel de mest voldelige i forhold til deres antal, da hele ti procent af de dømte somaliske mænd i 2012 fik en voldsom, medens det eksempelvis drejede sig om 5,6 procent for de tyrkiske mænds vedkommende.

  Der er flest tyrkere fra ikke-vestlige lande

  Ifølge Danmarks Statistiks opgørelse over indbyggertallet per 1. januar 2013 udgør tyrkerne med i alt 32.235 personer den absolut største gruppe med oprindelse i ikke-vestlige lande.

  Herefter kommer irakerne med i alt 21.163 personer. På tredjepladsen kommer Bosnien-Hercegovina med 17. 428 personer efterfulgt af Iran med 13.308 personer.

  Af folk med oprindelse i Pakistan var der per 1. januar 2013 i alt 13.332 personer, medens de overvejende statsløse palæstinensere fra Libanon udgjorde 12.068 personer.

  Tallene dækker udelukkende indvandrere. Dertil kommer deres efterkommere, hvis antal ikke er oplyst i statistikken for de enkelte lande.

  Alt i alt boede der i Danmark per 1. januar 2013 totalt 266.666 personer med oprindelse i ikke-vestlige lande plus 123.614 efterkommere. I alt 390.280.

  http://denkorteavis.dk/2014/choktal-fra-danmarks-statistik-en-femtedel-af-al-vold-i-danmark-begas-af-indvandrere-og-efterkommere/

  Mit google übersetzt:
  26 März 2014
  Choktal von Statistics Denmark: Ein Fünftel aller Gewalt in Dänemark von Einwanderern und ihren Nachkommen verpflichtet
  Top Stories

  Die Zahl der Einwanderer und ihre Nachkommen aus nicht-westlichen Ländern, die wegen Straftaten verurteilt worden sind, sind stark gestiegen: Es gibt eine Zunahme von 40,4 Prozent im Zeitraum 2007 bis 2012. Es ist vor allem über Menschen aus Somalia, Irak und Libanon.

  In der gleichen Zeit, die Kriminalitätsrate unter den ethnischen Dänen entspricht 16,4 Prozent, nach Angaben von Statistics Denmark.

  Laut Statistik Dänemark war somit insgesamt 12.632 Einwanderer und Nachkommen aus nicht-westlichen Ländern Alter 15 – 79 Jahre von Verbrechen verurteilt im Jahr 2007, die zusammen insgesamt 12 Prozent aller Verurteilten.

  Im Jahr 2012 waren die Anzahl der Straftäter aus dieser Population bis zu 17.692 und Einwanderer und Nachkommen aus nicht-westlichen Ländern somit im Jahr 2012 insgesamt 14 Prozent aller Straftäter in Dänemark trotz der Tatsache, dass sie nur sieben Prozent der Bevölkerung repräsentieren.

  Steht hinter mehr als ein Fünftel aller Gewalt

  Im Jahr 2012 wurden insgesamt 5.971 Männer von Gewalt verurteilt, und unter ihnen waren 1.386 Einwanderer und ihrer Nachkommen, was einem Anteil von 23,2 Prozent entspricht.

  Eine ähnliche Bedingungen herrschen, unter voldsdømte Frauen, mit der Nummer 822 im Jahr 2012 erreicht, von denen 142 die Einwanderer und ihre Nachkommen, die auf 17,3 Prozent aller Gewalttäter Frauen im Jahr 2012 beantwortet.

  Statistik Dänemark ist in das Feld nicht trennen die beiden Einwanderergruppen, so dass die Zahlen decken alle Einwanderer, sowohl westliche und nicht-westliche, die bis 10,7 Prozent der Bevölkerung pro 1 gemacht Januar 2013 beginnen.

  Im Gegenzug informiert Statistics Denmark, dass nicht-westliche Einwanderer und ihre Nachkommen sind hinter 80 Prozent aller Migrantenkriminalität im Jahr 2012 wurde in Dänemark verpflichtet.

  Es entspricht in etwa dem, dass Einwanderer aus nicht-westlichen Ländern sowie Nachkommen waren hinter 18 bis 19 Prozent aller Gewalt in Dänemark im Jahr 2012, in dem sie erwähnt, betrug sieben Prozent der Bevölkerung.

  Somalis sind die kriminellen

  Während Somalis sind die Gruppe, die die höchsten Sozialleistungen in Dänemark, kleine 120.000 Dollar pro Person und Jahr, sind es auch die Somalis, die die meisten Kriminellen sind.

  Für alle Verurteilten Ursprung in Somalia hatte also 41 Prozent eine Straftat begangen. Dies entspricht 403 von insgesamt 973 Straftäter. Von diesen waren 98 Gewalttaten.

  Gleichzeitig sind die somalischen Männer ganz unten im Bereich der Beschäftigung. So sind insgesamt 69 Prozent der somalischen Männer im Alter von 16 bis 64 Jahren der 2012 arbeitslos.

  Hier kommt der kriminellen Hierarchie die nächsten sechs Nationalitäten

  Während somalische Männer deutlich zeichnet sich als die Gruppe aller Straftaten verurteilt bilden den größten Anteil, der eine Straftat die niedrigste Beschäftigungsquote begangen haben, und hat auch, hier ist eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung von Nummer zwei auf der Strafleiter auf Platz sieben.

  Die Urteile beziehen sich auf Männer im Alter von 15-79 Jahren.

  Libanon. Laut Statistik Dänemark, vor allem staatenlose Palästinenser. Von den 2.021 Männern im Jahr 2012 verurteilt worden war hier 34 Prozent oder insgesamt 692 strafrechtlich verurteilt. Von diesen 180 mit Gewaltverbrechen. Im Jahr 2012, 59 Prozent im Alter von 16 bis 64 Jahren ohne Beschäftigung.

  Marokko. Für alle 572 Verurteilten im Jahr 2012 betrug 31 Prozent oder insgesamt 177 strafrechtlich verurteilt. Von diesen 45 mit Gewaltverbrechen. Im Jahr 2012, 43 Prozent der marokkanischen Männer im Alter von 16 bis 64 Jahren ohne Beschäftigung.

  Jugoslawien. Hier als Jugoslawien vor dem Split. Von den 1.045 Verurteilten im Jahr 2012 betrug 27 Prozent oder insgesamt 280 strafrechtlich verurteilt. Von diesen 60 mit Gewaltverbrechen. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 48 Prozent der Männer im Alter von 16-64 Jahren jugoslawischen Jahre ohne Beschäftigung.

  Irak. Für alle 1.608 Verurteilten im Jahr 2012 betrug 26 Prozent oder insgesamt 422 strafrechtlich verurteilt. Von diesen 136 mit Gewaltverbrechen. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 60 Prozent der Männer im Alter von 16 bis 64 iranischen Jahren ohne Beschäftigung.

  Iran. Für alle 886 Verurteilten im Jahr 2012 betrug 26 Prozent oder insgesamt 229 strafrechtlich verurteilt. Von diesen 69 mit Gewaltverbrechen. Im Jahr 2012 insgesamt 51 Prozent der Männer im Alter von 16 bis 64 iranischen Jahren ohne Beschäftigung.

  Afghanistan. Für alle 623 Verurteilten im Jahr 2012 betrug 26 Prozent oder insgesamt 165 strafrechtlich verurteilt. Von diesen 59 mit Gewaltverbrechen. Im Jahr 2012 insgesamt 54 Prozent der afghanischen Männer im Alter von 16 bis 64 Jahren ohne Beschäftigung.

  Die Türken haben die meisten Gewaltverbrechen

  Während 17 Prozent oder insgesamt 663 der insgesamt 3.940 türkische Männer, die im Jahr 2012 verurteilt wurde, war nach dem Strafgesetzbuch verurteilt und sind daher weit unten auf der Kriminalität Leiter der Spitze der Türken auf der anderen Seite, wenn es um Gewaltverbrechen geht.

  So folgten insgesamt 222 Türken im Jahr 2012 von Gewalt verurteilt von staatenlosen Palästinenser überwiegend aus dem Libanon, wie erwähnt 180 Gewaltverbrechen und Iraker mit 136 Gewalttaten.

  Obwohl Somalis mit 98 Gewalttaten kommt es auf den vierten Platz, sind sie immer noch die heftigsten im Verhältnis zu ihrer Zahl, wie die gesamte zehn Prozent der Verurteilten somalischen Männer im Jahr 2012 war ein heftiger, während das Beispiel war etwa 5,6 Prozent der Türkische Männer.

  Es gibt so viele Türken aus nicht-westlichen Ländern

  Laut Statistik der Bevölkerungs Dänemark je 1 Januar 2013 die Türken mit insgesamt 32.235 Personen, die mit Abstand größte Gruppe, mit Ursprung in nicht-westlichen Ländern.

  Als nächstes kommt die Iraker mit insgesamt 21.163 Personen. Auf dem dritten Platz kommt, Bosnien und Herzegowina 17 428 Personen, gefolgt von Iran mit 13.308 Menschen.

  Für Menschen mit Ursprung in Pakistan wurde am 1. etabliert Januar 2013 insgesamt 13.332 Personen, während die meist staatenlosen Palästinenser aus dem Libanon betrug 12.068 Personen.

  Daten deckt die Einwanderer. Hinzu kommt, dass ihre Nachkommen, deren Zahl in der Statistik für die einzelnen Länder angezeigt.

  Insgesamt lebten in Dänemark am 1. Januar 2013 insgesamt 266.666 Personen aus dem nicht-westlichen Ländern sowie 123.614 Nachkommen. Insgesamt 390.280.

  http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=da&u=http://denkorteavis.dk/2014/choktal-fra-danmarks-statistik-en-femtedel-af-al-vold-i-danmark-begas-af-indvandrere-og-efterkommere/&prev=/search%3Fq%3Dhttp://denkorteavis.dk/2014/choktal-fra-danmarks-statistik-en-femtedel-af-al-vold-i-danmark-begas-af-indvandrere-og-efterkommere/%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DuRb%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26channel%3Dsb

 5. charlie Says:

  Happy holiday. Gib auf dich acht und genieße die Auszeit. Wir warten auf dich…

 6. 50pf Says:

  Trifft sich gut, dann machen wir morgen weiter: http://50pf.wordpress.com/2014/04/13/50pf-ist-zuruck/

 7. wolaufensie Says:

  Hey …,
  jetzt komm mal langsam wieder !

 8. Sophist X Says:

  Ich möchte mal, vielleicht leicht subversiv, den geneigten und weniger geneigten Besuchern dringend diesen Artikel ans Herz legen:
  http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/der_dichter_und_die_schreiber

  Die Achse liest ohnehin jeder, aber falls nicht.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s


%d Bloggern gefällt das: